Kao put rada na sebi i isceljenja mog porodičnog sistema i natalnih aspekta odabrala sam upravo metod sistemskih i porodičnih konstelacija (poredak ljubavi).

Moj metod rada u porodičnim i sistemskim konstelacijama je skup svega onoga što sam naučila od svojih učitelja i mentora, odraz mog načina, ne samo rada nego uopšte shvatanja (obuhvatanja) polja poretka ljubavi kao takvog, sažetog u jednu celinu koja se pokazala delotvornom u radu sa klijentima.

Znanje koje sam sticala godinama, brojni seminari, edukacije i konstantni praktični radovi uticali su na moje dugogodišnje iskustvo i doprinose tome da danas, kao sertifikovani sistemski i porodični konstelator, mogu da kažem da svakom radu sa klijentom  pristupam na stručan, posvećen i isceliteljski način.

Pod vođstvom dr Ratomira Vučkovića, 2011.  godine postajem inicirani šaman. Potom završavam astrološku edukaciju na Instititu za astrološka istraživanja Jonnes Kepler kod Aleksandra i Lee imsiragic. Svoje astrološko znanje dopunjujem izučavajući tradicionalnu astrologiju, nakon čega dobijam daleko dublje uvide u dinamike i samu srž astrologije. Svoje obrazovanje dalje usavršavam i stičem kroz rad u morfološkom polju pohađajući edukaciju za sisitemskog i poorodičnog terapeuta pod mentorstvom Maje Mandić Marković i postajem sertifikovani konstelator.

Izučavajući svoj horoskop kroz mofrološko polje, dobijam uvid da ako natalnu kartu posmatramo kao zapis genetskog nasleđa, onda u njoj možemo videti sedam predaka koji imaju upliv na naš život. “Kad dedovi jedu kiselo grožđe – unucima trnu zubi”. Mi zapravo, ponavljamo njihova iskustva, potvrđujemo njihova uverenja i osećamo njihove emocije. Uz rad sa energijama predaka izazov je kako planeta iz našeg horoskopa privlači ono što je dobro i neutrališe ono što nije. Upravo ovo nam omogućavaju astrološke konstelacije.

Astroloske konstelacije su metoda koja za cilj ima balansiranje i isceljenje izazovnih planetarnih uticaja, koji se mogu dijagnostifikovati putem klasične astrološke prakse, ali se običnom spoznajom problema (u određenom periodu ili na nivou čitavog života) sam problem ne može isceliti. Kada sagledamo natalnu kartu kao energetsku mapu, svaki izazovni aspekt predstavlja zapravo samo disbalans između dva energetska centra (dve planete), čiju je vibraciju potrebno dovesti u ravnotežu. Problemi koje u životu imamo su zapisani u našoj natalnoj karti kao planete koje su ugrožene, ili kao loši aspekti. To su upravo obnovljena sećanja iz prošlosti, iz iskustva predaka koja se javljaju da bi nam pružila još jednu priliku da zapravo ponovo pokrenemo ljubav, tamo gde je nekada bila blokirana, da gledamo očima ljubavi i da delujemo kroz inspiraciju. Uspostavljajući odnos sa “planetama” u nama, mi zapravo u početku iznosimo na svetlost dana ono što je bilo potisnuto, zaboravljeno, previđeno, bilo na individualnom ili transgeneracijskom nivou.

Energetske blokade se mogu uspešno pronaći i deblokirati. Energije predaka i preci nam mogu biti izuzetna podrška. Mogu nam pomoći putem intuicije, dodatne snage, hrabrosti ili radosti. Mogu nas podržati da budemo uspešniji na bilo kom životnom polju, na kome su oni već ostvarili uspeh ili imaju znanje koje nam je potrebno kako bi uspeli da prepoznamo i krenemo da koristimo svoje talente.

Konstelacije su praktično bezvremenske. Informativno polje se pokreće od sadašnjeg trenutka ka onom traumatičnom događaju ili događajima koji drže blokiranu energiju vezanu za postavljenu temu. Ako se trauma transgeneracijski ponavlja, to mogu biti događaji ili članovi porodice u njih upleteni i nekoliko vekova u prošlosti. Takođe odredjeni članovi porodice mogu imati iste aspekte, položaje planeta koji se ponavljaju pod uplivom čvorova tj trauma koje su se ponavljali transgeneracijski.

Više vremenski odvojenih događaja mogu da se ispolje simultano. Takođe, predstavnici mogu da iskuse promene doživljavajući sebe, tokom iste konstelacije kao ličnosti različitog pola, uzrasta i iskustva.

Praktični rad se fokusira na vizuelnu reprodukciju poretka u natalnoj karti i omogućavanju da ova slika bude dostupna klijentu. U astrološkoj konstelaciji, blokade se mogu brzo identifikovati na način koji je vidljiv upotrebom fizičke prezentacije.

Suština astroloških konstelacija jeste da sagledamo svoju natalnu kartu objektivno, da vidimo gde se zapravo nalaze povrede ili blokade. Nakon što ih spoznamo i shvatimo, one gube svoju moć nad nama. Priznavanje najdubljih povreda, prihvatanje sudbine predaka, izmirenje sa sopstvenom sudbinom i precima, oslobađa energiju koja je izvor naše lične snage i koja nam je neophodna za svakodnevni život.

Kroz astrološke konstelacije mi dovoljavamo svakom pretku koji je simbolično predstavljen energijom planete iz našeg natalnog horoskopa da ispriča svoju priču, odajemo mu poštovanje,i dobijemo priliku da popričamo sa njim. Na taj način dozvoljavamo energiji da poteče i uvažavamo ono što je bilo, kako bi mogli da krenemo napred ka svojoj sudbini, i “menjamo” svoje aspekte u horosokopu.