You are currently viewing Porodične konstelacije – radionica

Porodične konstelacije – radionica

Četvrtkom od 17h do 22h je moguće postaviti individualne radove, tj to je dan kada svako od klijenata bira ličnu temu.
Kada se postavi konstelacija, pred klijentom se odvija skrivena dinamika i istina izlazi na svetlo dana. Sagledavanjem sopstvenog problema iz ugla posmatrača, dok sedimo do konstelatora i uviđanjem onih unutrašnjih psiholoških šema koje su uzrok problema, dolazimo ujedno i do potencijalnih rešenja za te iste probleme.

Bez obzira da li radite svoj konkretan rad kroz učestvovanje u tuđim konstelacijskim radovima, kroz uloge koje dobijate u toku radionice radite na svojim ličnim temama i skrivenim dinamikama i tako intezivno pokrećete procese isceljenja na nivou duše. Konstelacije rade tako da nam na kroz “predstavu” koja se odigrava ispred nas, vrate potisnuta sećanja, mesta na kojima je nastao energetski i emotivni čvor. U konstelacionom polju, unutrašnje dinamike izlaze na površinu, rasplet deluje isceliteljski po nas, dok istovremeno može isceliteljski delovati i na članove naše porodice.

Možete se prijaviti za dolazak na radionicu na sledeći način:

Putem SMS poruke na broj telefona 060 055 83 13
– potrebno je da pošaljete puno ime i prezime i datum radionice, nakon čega će Vam biti poslate instrukcije za dolazak, kao i priprema za samu radionicu

Putem email adrese konstelacije.beograd@gmail.com
– potrebno je da pošaljete puno ime i prezime i datum radionice, nakon čega će Vam biti poslate instrukcije za dolazak, kao i priprema za samu radionicu

Direktnom prijavom preko forme, nakon čega će Vam biti poslate instrukcije za dolazak, kao i priprema za samu radionicu