You are currently viewing Iscelite partnerski odnos kroz porodične konstelacije

Iscelite partnerski odnos kroz porodične konstelacije

Zamislite da sa partnerom stojite na rubu stoletne šume. Sa svih strana, okružuje vas gorostasno drveće, koje čuva tajne prethodnih generacija. Želite da nađete izlaz iz tog lavirinta. Samo kad biste nekako raspetljali čvorove koji vas drže vezanim…

Možda se suočavate sa teškoćama u komunikaciji sa partnerom – ne razumeta ga, a i sami se osećate neshvaćeno. Kao da govorite različitim jezicima, što vas oboje ostavlja ozlojeđenim i usamljenima.

Možda ste doživeli izdaju i više ne možete verovati partneru?

Ili se sve Vaše veze završavaju na isti način? Kao da Vam se iznova i iznova događa ista priča?

Možda su se između vas dvoje isprečile teškoće koje Vam ne dopuštaju da budete bliski?

Pokušali ste da prevaziđete izazove zvaničnim, uobičajenim metodama. Možda ste išli i na bračnu psihoterapiju. Međutim, ništa se suštinski nije promenilo. Klasična bračna terapija razgovorom efikasna je kada su po sredi problemi sa komunikacijom i ponašanjem. U nekim slučajevima, međutim, koren problema leži u dubljim slojevima, i tada ona nije od pomoći.

Ne gubite nadu, to ne znači da je vašoj vezi neminovno došao kraj. Postoje metode koje zadiru dublje od površine. Porodične konstelacije nam pomažu da dopremo do korena problema, koji često leži u mraku podsvesti i iskustvima predaka. Kada ovo rasvetlimo i raspetljamo čvorove koji nas drže vezanim za stare obrasce, u stanju smo da partnera sagledamo novi očima, a ne kroz prizmu predačkih iskustava.

Zašto nam je ponekad tako teško u ljubavnom odnosu?

Emotivne veze često liče na puzzle kojima nedostaju delovi.

Ono što određuje koliko ćemo biti zadovoljni svojim životom jesu odnosi, posebno partnerski. Oni su stub porodice i okosnica ličnog života. Zadovoljstvo, kao i nezadovoljstvo na ovom polju ogleda se u svim drugim sferama života.

Naša duša raste i razvija se kroz odnose, a najviše upravo kroz partnerski odnos.

Kada se dvoje ljudi sretne i spoji u emotivnoj vezi, tu nisu samo njih dvoje. Svako od nas nosi sa sobom čitav energetski sistem – skup iskustava svoje porodice, uže i šire, predaka, i prijatelja. Zato je susret dve osobe u partnerskom odnosu susret dva različita sistema. Oni nastoje da se međusobno dopune, usaglase i iscele.

Zamislite koliko faktora treba uklopiti kako bi jedna veza bila uspešna! Eto odgovora na pitanje zašto je to ponekad tako teško.

Mi od predaka ne nasleđujemo samo karakteristike, kao što je boja očiju, klempave uši i talenat za pevanje. Nasleđujemo i emocionalne obrasce – predačka iskustva, neisceljene traume, potisnute tajne, nerazrešene sukobe, neizgovorena očekivanja…

Ponekad uzroci izazova sa kojima se srećemo nisu očigledni. Nisu nam dostupni na kognitivnom nivou, već leže dublje. Oni čak ne moraju biti lično naši, već nasleđeni. Mogu ležati izvan nas samih, jer svako sa sobom nosi čitav energetski sistem. Porodične konstelacije mogu nam pomoći da ih istražimo.

Radionica porodičnih konstelacija kojoj je tema partnerski odnos omogućava da spoznate kako postupate i zašto, da upoznate sisteme – svoj i partnerov, i uvidite šta je potrebno promeniti kako biste iscelili sebe pojedinačno, i svoj odnos.

Porodične konstelacije porodicu vide kao mrežu, ispletenu od emocionalnih veza. Iz odanosti primarnoj porodici, mi se držimo svoje stare uloge u njoj i nosimo njen sistem u svojoj podsvesti. Osvetlićemo te skrivene niti i kako one utiču na Vašu vezu danas. Na taj način, steći ćete jasnoću i moći da se oslobodite tereta koji pritiska vaš odnos.

Otkrivanje porodičnih obrazaca

Porodične konstelacije nam pomažu da uvidimo obrasce razmišljanja i ponašanja u svojoj porodici. Možda je u istoriji Vaše porodice bilo problema u komunikaciji, propalih brakova, i neisceljenih trauma. Kada istražite ove obrasce, postaćete svesniji svog ponašanja i reakcija. Jednom kada osvestite čime ste vođeni, moći ćete da se oslobodite, izađete iz ovog šablona, odaberete novi pristup i usvojite zdravije načine suočavanja sa izazovima.

Razumevanje i empatija

Jedan od osnovnih principa porodičnih konstelacija jeste negovanje empatije i razumevanja za sve članove porodice. Naučićete da se stavite u tuđe cipele i pogledate svet njihovim očima. Kada ove principe primenite na svoj brak ili vezu, i Vi i partner imaćete više razumevanja jedno za drugo. Bolje ćete razumeti pozadinu, kontekst, verovanja i potrebe partnera. Ovo novostečeno razumevanje doneće vam obostrano prihvatanje, strpljenje i saosećanje.

Isceljenje traume i tugovanja

Porodične konstelacije pružaju bezbedni prostor gde parovi mogu istražiti neisceljene traume i neprocesuirani bol koji utiče na odnos. Kada se ove rane osveste, par može započeti proces isceljenja, i zajedno, i pojedinačno. Nagomilane emocije konačno mogu biti otpuštene, spremni smo da praštamo i imamo osnovu nakojoj možemo graditi jaču vezu.

Otvoreni razgovor

Učestvujući u konstelaciji, neki parovi će po prvi put biti spremni da se potpuno otvoreno izraze. Iako, možda, rad usmeren isključivo na veštine komunikacije nije doneo željene i dubinske rezultate, u okviru konstelacija otkloniće se ono što je stajalo na putu iskrenoj razmeni. Tek tada će komunikacija u okviru porodice i para nesmetano poteći i ponovo će se uspostaviti harmonija.

Izazovi u partnerskom odnosu mogu biti zaista komplikovani. Ukoliko ste već radili na veštinama komunikacije i promeni ponašanja, ali su problemi i dalje tu, stoje između vas dvoje, vrlo je moguće da je jedno od vas, ili oboje, još uvek „zapetljano“, pod uticajem dinamika svoje primarne porodice. Stari obrasci iz prošlosti izlaze na površinu u sadašnjosti i manifestuju se kao problemi u vašem odnosu.

Porodične konstelacije su brz, nežan, a efikasan metod koji će vam pomoći da otkrijete dinamike koje utiču na vaš odnos i razrešite ih. Kroz empatiju, razumevanje i otvorenu komunikaciju stvorićete uslove da vaša veza isceli i ojača.

Uzmite partnera za ruku i zaputite se na transformativno putovanje kroz porodične konstelacije.