You are currently viewing Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije

Koliko god nam se činilo da individualno živimo svoj individualni život i koračamo nekom svojom indiviudalnom stazom, zapravo smo od rođenja do smrti upleteni u mrežu odnosa sa članovima svoje porodice. Ta mreža se širi čak i na umrle članove porodice, na one zaboravljene, nerođene, i sve one koji nisu dobili svoje mesto u sistemu kome pripadaju. Rasvetljavanjem ovog uticaja, bavi se tehnika sistemskih konstelacija. Alat sistemskih konstelacija sam po sebi je zanimljiv jer na neki neobjašnjiv način ljudi koji su odabrani da budu predstavnici članova nečije porodice, poprimaju senzacije i emocije upravo tih ljudi za koje nikad pre nisu čuli. Kada nađemo uzrok kada i zašto se desilo isključivanje nekoga ili nečega (mada to nije jedini uzrok disbalansa), i enegetski dovedemo do ponovnog uključivanja onoga što je isključeno, onda dolazi do isceljenja i možemo konačno živeti svoj život.

Porodične konstelacije su grupna alternativna terapeutska metoda čija je suština da sagledamo gde se nalaze naše određene povrede ili blokade. Nakon što ih spoznamo i shvatimo, one gube svoju moć nad nama. Priznavanje najdubljih povreda, prihvatanje sudbine predaka, izmirenje sa sopstvenom sudbinom, oslobađa energiju koja je izvor naše lične snage i koja nam je neophodna za svakodnevni život.

Porodične konstelacije su praktično bezvremene. Informativno polje se pokreće od sadašnjeg trenutka ka onom traumatičnom događaju ili događajima koji drže blokiranu energiju vezanu a postavljenu temu. Ako se trauma transgeneracijski ponavlja, to mogu biti događaji i članovi porodice u njih upleteni i nekoliko vekova u prošlosti. Više vremenski odvojenih događaja mogu da se ispolje simultano. Takođe, predstavnici mogu da iskuse promene doživljavajući sebe, tokom iste konstelacije kao ličnosti različitog pola, uzrasta i iskustva.

Da bi ste učestvovali u radionicama porodičnih konstelacija ili postavili ličnu temu nije potrebno prethodno iskustvo. Svi učesnici radionica imaju benefite i rade na svojim temama, bez obzira da li su došli da postave svoju ličnu temu ili samo učestvuju u tuđim radovima. Kao učesnici često i dublje radimo na svojoj temi nego kada smo klijent koji postavlja svoju temu, jer nismo svesni da radimo na svojoj temi pa možemo više da se opustimo i prepustimo emotivnoj inteligenciji i procesima koji se odvijaju u polju. Dosta ljudi dolazi bez konkretne teme, da kao učesnici u konstelacijama “napune baterije”.

Praktični rad se fokusira na vizuelnu reprodukciju poretka u sistemu i omogućavanju da ova slika poretka bude dostupna klijentu. Nevidljive lojalnosti mogu se identifikovati sagledavanjem cele porodične istorije i istraživanjem odnosa. U porodičnoj konstelaciji, određeni čvorovi se mogu brzo identifikovati na način koji je vidljiv upotrebom fizičke prezentacije. Pravila uključuju održavanje poretka, naime hronološkog poretka i hijerarhije, poštovanje i priznavanje pripadnosti sistemu, otvoreno izražavanje tabua i tajni, dostizanje ravnoteže i uvažavanje postupaka koji su učinjeni.

Ukoliko nikada niste prisustvovali ovakvom vidu terapije, pozivamo vas da nam se pridružite na našim radionicama. Na ovaj način lično ćete se uveriti u gore pomenutu dinamiku i osetiti u kojoj meri utiče na vaš život.